Far med baby

Øremærket barsel til fædre

Det er som om danske politikere tror at ligestilling mellem mænd og kvinder ikke længere er relevant at diskutere i Danmark. Siden øremærket barsel til mænd blev droppet i 2013, har der ikke været meget politisk interesse i ligestilling.

Nu har EU genoplivet debatten ved at kræve at medlemslandene indfører 2 måneders øremærket barsel til mænd, til trods for at Danmark “kæmper imod”, som Troels Lund Poulsen udtrykker det.

Jeg synes det er trist at ligestillingdebatten i Danmark er endt et sted hvor vi kæmper imod øremærket barsel til mænd til trods for at vi ved fra alle de øvrige nordiske lande at øremærket barsel til fædre får fædre til at holde mere barsel, reducerer løngabet mellem kønnene på arbejdsmarkedet, får fædre til at involvere sig mere i børnenes liv, og sågar får fædre til at tage en større del af de huslige pligter. Alt sammen effekter der vil hjælpe os til at gentænke vores traditionelle kønsroller. Vi vil allesammen gerne ligestilling, men vi er så vant til at tale om og tænke på kønnene på en bestemt måde, at der er behov for et skub i den rigtige retning.

Politikerne på Christiansborg bør træde i karakter, tage imod direktivet fra EU med kyshånd og gå skridtet videre, således der indføres fuld ligestilling på barselsområdet. Hver forælder skal have ret til 2 ugers orlov med fuld løn, og derudover skal der øremærkes 12 uger til hver forælder. De resterende 20 uger kan frit fordeles mellem forældrene.

Jeg mener ikke at vi som samfund kan sige at vi ønsker ligestilling, og så samtidig kæmpe imod løsninger vi ved er effektive. Løsninger der efterspørges af fagforbund såvel som Institut for Menneskerettigheder. Det er på høje tid at der kommer handling på ligestillingsområdet.