Hvornår er valget frit?

Når den offentlige debat falder på ligestilling og der stilles forslag der kan fremme ligestillingen mellem kønnene, lyder modsvaret ofte at forskellene skyldes kvinders frie valg. Svaret er det samme uanset om vi taler om at kvinder er overrepræsenterede i den offentlige sektor og omsorgsfagene, eller at de er underrepræsenterede på ledelsesgangene og indenfor naturvidenskabelige uddannelser og erhverv.

Problemet med svaret er, at det ikke tager højde for at valg træffes i en kontekst. I min yngste datters vuggestue er der ansat 12 kvinder og ingen mænd. I børnehaven hos den ældste, er der 11 kvinder og 3 mænd. Det bliver ikke meget bedre i folkeskolen, hvor der i 2010, var 70% kvindelige lærere.

Billedet går igen overalt i vores samfund. Mænd i tekniske fag og ledelsesstillinger; kvinder som omsorgsgivere bade på arbejdsmarkedet og i hjemmet.

Nar det er den virkelighed vi møder hver dag gennem vores liv, påvirker det os. Det får os til at forvente at visse sociale kontrakter overholdes, for vi har set dem så mange gange før.

Hvis vi vil skabe et samfund, hvor vi kan træffe frie valg, fri for presset fra fortidens normer, må vi ændre de strukturer i samfundet der fastholder os i de gamle kønsroller. Alting peger på at det bedste sted at starte er med barsel.

Når kvinder bliver mødre, går de ned i tid på arbejde. Når mænd bliver fædre, arbejder de mere, deres indkomst stiger kraftigt og de bruger mere tid på at pendle. Kort sagt bruger kvinder mere tid på familie og mænd bruger mere tid på arbejde. Vi skal at vi tilbyder nye familier vilkår der giver fædre og mødre lige muligheder for at deltage i deres børns liv helt fra begyndelsen. For selvfølgelig betyder det noget for vores selvforståelse når vi som børn lærer at forbinde kvinder med nærhed og omsorg, og mænd med karriere og forsørgelse. Det kan godt ske at vi er nået langt med at ligestille kønnene, men vi er ikke i mål endnu. Når det kommer til vores indstilling og forventninger til kønnene, har vi stadig en lang vej igen. Og den starter med øremærket barsel til mænd.