Om mig

Jeg har valgt at engagere mig i politik, fordi jeg mener, at dansk politik er inde på et forkert spor, og der er brug for flere kræfter til at modarbejde denne udvikling. Jeg finder det forstyrrende at se at store partier velvilligt går på kompromis med retssikkerhed og grundlæggende medmenneskelighed for at tækkes en folkestemning. En folkestemning der piskes op af mennesker der ønsker at vore beslutninger skal drives af frygt. Det er ligeledes forstyrrende at se store partier underminere vores demokrati ved at løbe efter meningsmålinger, frem for at argumentere for deres ideologi.

De politiske emner jeg brænder mest for er IT politik, ligestilling og klimapolitik.

Vores klima og vores vandforsyning skal vores børn også kunne nyde glæde af i fremtiden, så det er vigtigt at vi passer godt på dem. Vi skal løbende ændre vores adfærd efterhånden som ny forskning gør os klogere på hvordan vi bedst beskytter vores planet for fremtiden. Derudover tror jeg også på, at der er god økonomi i at være verdensledende på grøn teknologi. Ikke kun indenfor sektoren selv, men også i andre sektorer der leverer de komponenter og services, den grønne omstilling er afhængig af.

Ligestillingsdebatten har de seneste år ikke fået den opmærksomhed den fortjener, og det er på tide at få genoplivet debatten. Vi skal til stedse kontrollere at arbejdsmarkedet fortsætter en positiv udvikling mod mere lige løn og arbejdsvilkår, og vi skal støtte op om udviklingen ved at opdatere lovgivning, f.eks. vedrørende barsel, der i dag diskriminerer på køn.

IT politik spiller en lidt speciel rolle i danmark i dag. Vi bryster os af at være verdensmestre i digitalisering, men vi ser stadig ofte fejlslagne it-projekter til mange millioner, samt læk af persondata som konsekvens af utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger. Der lader til at være en berøringsangst overfor IT, som gør, at vi i stedet for en klar vej frem ender med overordnede strategier og uforpligtende vejledninger. Der er behov for et langt stærkere tilsyn med både IT-udbuds og udviklingsprocessen, og langt klarere vejledning til kommuner, som ikke altid har ressourcer til selv at foretage de fornødne afklaringer i forbindelse med udvikling og drift af IT systemer.

Jeg har valgt at stille op for Radikale Venstre, fordi det er et af de få tilbageværende partier, der ikke lader sig styre af folkestemninger. Vi kæmper for et Danmark med et værdigt menneskesyn og retssikkerhed, så vi har et godt samfund at give videre til vores børn.